Skanderborg Kommune får værdifulde indsigter med ny dataopsamling

Skanderborg Kommune

får værdifulde indsigter med ny dataopsamling.

Som led i at styrke energiledelse er Skanderborg Kommune på udkig efter alternativer til dataopsamling i deres bygninger. I 2019 indgik de derfor i et samarbejde med CITYFACTS for at afprøve en ny og anderledes form for dataopsamling på én af deres bygninger. Resultatet blev værdifulde indsigter.

Skanderborg Kommune prioriterer at styrke energioptimeringen af deres bygninger. Med et ønske om at skabe de bedste optimeringsmuligheder, indgik Skanderborg Kommune derfor i et projekt med CITYFACTS, for at afprøve et alternativ til at kvalitetssikre deres data.

 

”Vi ville gerne bruge vores data endnu mere effektivt, og ønskede at minimere huller og usikkerheder. Derfor var vi på udkig efter, hvad der ellers var af mulige spillere på markedet,” fortæller Johan Løchte, Maskinmester ved Skanderborg Kommune.  

Data leveres direkte via dashboard
Bygningen, som CITYFACTS i dag opsamler data fra, er Niels Ebbesen Skolen i Skanderborg. CITYFACTS har ansvaret for at opsætte og vedligeholde udstyr, ligesom Skanderborg Kommune ikke skal tænke på validering og kvalitetssikring af data.

El-, vand- og varmedata fra Niels Ebbesen Skolen bliver leveret direkte til Skanderborg Kommune via CITYFACTS Dashboard.

Data på timebasis

Data fra Niels Ebbesen Skolen bliver leveret til Skanderborg Kommune på timebasis og i én samlet platform. Det giver kommunen et samlet overblik over data fra Niels Ebbesen Skolen og mulighed for at sætte ind med konkrete tiltag.

 

”Jeg bruger dashboardet dagligt til at få et overblik over energiforbruget. Jeg kan lynhurtig se, om der er vand, der løber eller om afkølingen er dårlig, hvilket har gjort det nemmere for os at sætte ind og justere til,” fortæller Thorkild Hojsgaard, som er pedel ved Niels Ebbesen Skolen. 

Fornyet indblik i skolens forbrug
Skanderborg Kommune, som i forvejen opsamlede data fra Niels Ebbesen Skolen gennem et energistyringssystem, får med dataopsamling fra CITYFACTS et fornyet indblik i deres data.

Herunder kan du se tre væsentlige indsigter.

Tre indsigter som giver mulighed for at optimere

  1. Vandlæk opdages hurtigere

    Vandlæk opdages ved at opsætte en læk-grænse, der registrerer når vandforbruget overstiger et vist niveau. Måleren på Niels Ebbesen Skolen har en standard grænse på 100 liter vand i timen, bestemt af målerens størrelse. Med CITYFACTS har kommunen i dag en grænse på 30 liter i timen, der gør det muligt at opdage læk hurtigere. Med dynamiske læk-grænser kan Skanderborg Kommune sætte alarmer til det niveau, som passer til bygningen.

    ”Med CITYFACTS dashboard får vi målinger på vand helt ned på time niveau. Det giver meget bedre mulighed for at følge op, hvis der eksempelvis er lækager,” uddyber Johan Løchte.  

    Siden CITYFACTS opsatte egen datalogger på vandmåleren, er der i gennemsnit registreret et læk hver 9. dag - det svarer til 40 læk om året.

  2. Afkøling registreres

    Inden Skanderborg Kommune fik CITYFACTS på Niels Ebbesen Skolen, var det ikke muligt at registrere afkølingen af fjernvarmevandet. Det betød, at det kunne være en udfordring at optimere afkølingen, så den lå inden for de anbefalede rammer fra fjernvarmeselskabet. Ved at modtage data på afkølingen, kan Skanderborg Kommune i dag følge med og se de umiddelbare effekter af deres tiltag for at tilpasse deres afkøling.

  3. Større indsigt i elforbrug  

    Skal man optimere elforbruget i bygninger, er det en fordel at kende sit standby forbrug – altså hvor meget strøm bygninger bruger, når de ikke er i brug. På den måde kan man undersøge, om der er tidspunkter på døgnet, hvor forbruget er for højt. Med CITYFACTS får kommunen nøgletal på standby forbruget, der gør det let at følge effekten af deres indsatser for at nedbringe unødigt forbrug.

Yderligere information

Peter Bamberg Jensen
Senior Account Manager

T: +45 4270 0355

M: peje@insero.com

 

Vil du høre mere om vores arbejde for Skanderborg Kommune?

Du er velkommen til at kontakte vores Senior Account Manager, Peter, via følgende kontaktoplysninger.

Odense Rådhus

Læs om vores arbejde for Odense Rådhus