De 5 største udfordringer ved at indhente forbrugsdata fra forsyningsselskaber

De 5 største udfordringer ved indhentning af forbrugsdata fra forsyningsselskaber

Forsyningsselskabernes udrulning af fjernaflæsning giver i stigende grad mulighed for at indhente forbrugsdata direkte fra forsyningsselskaber. Men at indhente data er ikke uden udfordringer. Vi har listet de fem største udfordringer I skal være opmærksom på, når I skal indhente data fra forsyningsselskaber.

Dataintegration er ikke altid muligt

Forsyningsselskabernes primære formål med at opsamle data er afregning til forbrugere. Derfor er deres systemer ikke nødvendigvis sat op til at levere data til andre fagsystemer.

At etablere en forbindelse mellem forsyningsselskabets og jeres systemer kræver derfor tekniske kompetencer i forhold til både dataintegration og datasikkerhed. Dertil kommer at de systemer, som skal modtage data, i mange tilfælde også kræver tilpasning.

Systemerne taler ikke samme sprog

Når I modtager data fra forsyningsselskaber, skal de dekodes og ”pakkes ud”, så de bliver forståelige og tilpasset jeres eget system. Udfordringen er, at jeres system ikke nødvendigvis taler samme sprog som forsyningsselskabernes.

Det stiller store krav til jer på dataområdet, da I skal kunne stille de rigtige krav ift. opløsning, leveringsfrekvens og formater for at kunne lave en succesfuld integration. Det komplicerer og i værste fald forhindrer integrationen mellem systemerne.

Adgang til data kræver ressourcer

Ofte er I forsynet af flere forsyningsselskaber inden for de forskellige forsyningsarter. Derfor oplever mange, at det er en meget tidskrævende proces at få adgang til data, da der skal forhandles med samtlige forsyningsselskaber, som har forskellige tilgange og metoder til at håndtere målere, datahjemtagning og -levering.

Det bliver ikke mindre kompliceret af, at de forskellige forsyningsselskaber ofte benytter forskellige IT-systemer, som gør forhandlingen og integrationen mellem de forskellige systemer endnu sværere.

Forsinkelser, manglende hastighed og periodisering hæmmer værdien af data

Forsyningsselskaberne tilbyder varierende dataopløsning og hjemtagningsfrekvens fra time- til månedsbasis eller sjældnere. Dataopløsningen har stor betydning for anvendelse af data, da en lav dataopløsning og/eller hjemtagningsfrekvens kan hæmme muligheden for at evaluere og bruge data til overvågning og driftsoptimeringer.

Især på vandområdet kan en lav dataopløsning og hjemtagningsfrekvens have store konsekvenser, da en lækage kan medføre omfattende ødelæggelser, hvis ikke den opdages i tide.

Læs også: Horsens Kommune bruger tiden til at anvende data frem for at opsamle den.

Ingen garanti for overvågning af data

Forsyningsselskaberne overvåger ikke nødvendigvis data. Derfor kræver det, at I løbende validerer de indkomne data for at sikre kvaliteten. Det kan være en ressourcekrævende proces, da forsyningsselskaberne skal involveres ved dataudfald, da det er dem, der opsamler og leverer data.

Dataudfald kan skyldes mange ting, og det kan være svært at sikre stabiliteten af data, da både medarbejdere og IT-systemer skal være forberedt til det. Derudover er det ikke forsyningsselskabernes primære opgave at opsamle og levere data til tredjepart. Der kan derfor være en øget risiko for, at dataudfald ikke prioriteres og udbedres.

Tag fat i Peter, hvis du vil høre mere om dataopsamling fra forsyningsselskaber.

Peter Bamberg, Senior Account Manager
+45 4270 0355 eller peje@insero.com