Digital brug af energidata er vejen frem

Digital brug af energidata er vejen frem

Erfaringer fra kommuner viser, at brug af digitale energidata kan øge energieffektiviteten markant på skoler, daginstitutioner, biblioteker, idrætsanlæg og rådhuse. Sådan lyder det i en artikel fra ELFORSK, som beskriver konklusionerne fra et energidataprojekt gennemført af Living Strategy Consulting, Himmerlands Energi og Miljøforening og KL med støtte fra ELFORSK, der administreres af Dansk Energi. 

 

Projektet viser blandt andet at brug af energidata og andre typer forbrugsdata i forbindelse med drift, arealudnyttelse og energirenovering af alt fra skoler og daginstitutioner over biblioteker og idrætsanlæg til rådhuse vinder frem i landets 98 kommuner. Derudover beskriver projektet de udfordringer, som danske kommuner står overfor i forbindelse med dataopsamling.  

Læs artiklen for ELFORSK her 

 

Frederikshavn i front 

Vores tætte samarbejdspartner, Frederikshavn Kommune, som har 20 års erfaringer i at arbejde med strategisk energiledelse og intelligent styring af energi og tekniske anlæg er blandt de kommuner, der allerede i høj grad arbejder med data. I artiklen fra ELFORSK beskriver Bo Niehbuhr fra Frederikshavn Kommune, at der er endnu mere værdi at hente ved at få lettere adgang til data. 

 

"Vi kan få data for elforbruget fra DataHub’en, og det er en kæmpe hjælp. Nu har vi lavet en aftale med CITYFACTS, der leverer validerede data om varme og vand på timebasis fra en af vores lokale varmeforsyningsvirksomheder. Dermed kan vi koncentrere os om at bruge data til at lave gode projekter," siger Bo Allan Niebuhr fra Frederikshavn Kommune. (kilde ELFORSK)

 

Læs om vores samarbejde med Frederikshavn Kommune  

 

Hovedkonklusioner fra energidataprojektet

Vi har samlet nogle af konklusionerne fra energidataprojektet herunder. Du kan også læse den fulde rapport her.

 

Formål med projektet

  • At undersøge hvordan danske kommuner arbejder med data fra deres bygninger, og hvordan et fokus på data fra og om bygninger kan bidrage til energioptimering og energibesparelser. 
  • Forstå problemstillinger og udfordringer forbundet med at indsamle, behandle og anvende data

 

Problemstillinger ved at indsamle og anvende energidata

  • Mangel på ressourcer - Dette er den største udfordring i forhold til at lykkes med indsamling og anvendelse af data.
  • Arbejdet bæres af enkeltpersoner – Flere steder varetages energiindsatsen af én enkelt medarbejder. Det er svært at gøre fyldestgørende som ene mand, og det bliver også meget sårbart for kommunen.
  • Interne kompetencer – Svært at besidde de rigtige kompetencer internt i kommunen. Det kræver både tekniske og driftsmæssige kompetencer.
  • Data fra forsyningsselskaber - Fungerer godt, men er et ressourcekrævende arbejde. Det tager tid at etablere samarbejder og mange ressourcer løbende at koordinere det. Derfor er der mange kommuner, der fravælger denne løsning. 
  • Data fra egne målere - Mange kommuner oplever, at service og vedligeholdelse af deres egen måler-infrastruktur er bøvlet, og at der er mange ting, der kan gå galt. 
  • Datavalidering - Data skal bearbejdes for at kunne anvendes. For at kunne stole på sine data er vask af data en væsentlig opgave.

 

Tag fat i Peter, hvis du vil høre mere om vores arbejde med dataopsamling.

Peter Bamberg, Senior Account Manager
+45 4270 0355 eller peje@insero.com

Frederikshavn Kommune

Læs om vores arbejde for Frederikshavn Kommune