Har I allerede et energistyringssystem?

Har I et energistyringssystem, men er trætte af at bøvle med selve dataopsamlingen?

Energistyringssystemer er et smart værktøj til at overvåge bygningers energiforbrug. Desværre oplever mange, at de ikke får den fulde værdi ud af energistyringssystemet, fordi det kræver tid og ressourcer at vedligeholde, drifte og overvåge de data, som bliver leveret ind i systemet. Tid brugt på at håndtere data, er tid væk fra optimering og energieffektivisering. 

 

Nogle af de typiske årsager til at dataopsamling fejler er, at:

  • Det er ressourcekrævende at vedligeholde data, og derfor bliver det ikke gjort
  • Når data først er sandet til, grundet manglende vedligehold, bliver det uoverskueligt at håndtere
  • Det er omkostningstungt at få andre til at udbedre fejl, og derfor bliver det nedprioriteret
  • Udbedring af manglende data ofte falder ned mellem to stole, fordi ansvarsfordelingen er uklar

Slip for besværet med at vedligeholde data

Der findes forskellige løsninger på, hvordan I kan slippe for selv at vedligeholde og drifte dataopsamlingen i jeres bygninger.

Indgå full-service aftale med en installatør eller energirådgiver

I kan vælge at indgå en full-service aftale med en installatør eller en energirådgiver omkring drift af dataopsamling i jeres bygninger. Her overvåger og drifter tredjepart løbende data og udbedrer fejltilstande ved dataudfald.

Det skal I være opmærksomme på
Ved denne løsning er det vigtigt at være opmærksom på, at en aftale om full-service ofte afregnes til medgået tid med en fast timepris. Erfaringer fra flere kommuner viser, at de kan bruge mere end 200.000 kr./år på dette. Oveni kommer etableringsudgifter til udstyr og energistyringssystem.

Indgå aftale med en serviceleverandør om data på abonnement

I kan indgå en aftale med en serviceleverandør, der leverer data på et fast månedligt abonnement. Det betyder, at I ikke skal forholde jer til, hvordan data opsamles, eller koncentrere jer om dataudfald eller udbedring af fejltilstande. Det er leverandørens ansvar. Vi kalder det 'Data som en service'.

Det skal I være opmærksomme på
Med denne løsning skal I være opmærksomme på, om I kan få data ud af serviceleverandørens platform ved endt aftale, så I ikke oplever at miste værdifuldt data, samt om ejerskabet over data er jeres.

Læs også..

Data som en service

Læs hvad data som en service kan gøre for jer, og hvilke fordele det har.

Frederikshavn Kommune

Læs hvordan Frederikshavn Kommune slipper for besværet med at vedligeholde data.

Lad os håndtere jeres dataopsamling, så I slipper for alt bøvlet

Hos CITYFACTS tilbyder vi at tage det fulde ansvar for jeres dataopsamling, så I får den fulde værdi ud af jeres energistyringssystem og kan bruge tiden på at optimere og effektivisere på baggrund af kvalitetssikrede data.