Ny service gør op med dårlige bygningsdata

Ny service gør op med dårlige bygningsdata

Udsnit..

CITYFACTS er en ny spiller i det danske IoT-marked, der med en ny tilgang til dataopsamling tager det fulde ansvar for dataopsamling fra bygninger. Bygningernes ejere slipper for at tage stilling til, hvordan data opsamles, transporteres og gøres forståelige. De kan fokusere på at skabe værdi af de indsamlede data og dermed optimere bygningernes drift.

Det er efterhånden blevet klart for de fleste, at energiforbruget i vores bygninger udgør en væsentlig del af omstillingen til et grønnere Danmark. Bygninger står for 40 procent af det samlede danske energiforbrug og optimering af dette udgør den billigste og mest effektive vej til den grønne omstilling (Klimarådet, 2017).

For at optimere forbruget er vi dog nødt til at kende det i detaljer. Det kræver, at vi måler det og hjemtager data, vi kan stole på. Det er der alt for få, der gør i dag, og mange af dem, der gør, gør det med for dårlig kvalitet. Det betyder, at vi forsinker og – i værste fald – forhindrer den grønne omstilling.

Stort potentiale

Ifølge Dansk Byggeri er tre fjerdedele af den offentlige sektors bygningsareal opført før 1980 og udgør dermed et stort potentiale for energioptimering. Men de peger også på en række barrierer, og anbefaler blandt andet “Registrering og synliggørelse af de offentlige bygningers energiforbrug, så indsatser bedre kan planlægges, følges og sammenlignes” (Dansk Byggeri, 2019). Det indebærer som minimum, at bygningers samlede el-, vand- og varmeforbrug registreres hver time, så vi ved, hvor meget energi der forbruges på hvilke tidspunkter. De data kan som udgangspunkt hentes fra to kilder; forsyningsselskaber eller via opsætning af eget udstyr – ingen af disse løsninger er dog uden udfordringer.

 

Læs hele artiklen "Ny service gør op med dårlige bygningsdata" i HVAC magasinet, udgave 11, s. 64

Tag fat i Peter, hvis du vil høre mere om vores arbejde.

Peter Bamberg, Senior Account Manager
+45 4270 0355 eller peje@insero.com