Nyt energistyringssystem?

Overvejer I at investere i et energistyringssystem?

Det skal I være opmærksomme på, når I vælger en løsning

Energistyring er et smart værktøj til at overvåge bygningers energiforbrug. Og det er samtidig den direkte vej til både økonomiske besparelser og klimabesparelser. Men hvilken løsning skal I vælge, og hvad skal I være opmærksom på?

Det kan I blive klogere på her.

Data er afgørende for værdien af jeres energistyringssystem

Energistyringssystemer præsenterer jeres data på en enkel måde, som giver overblik og mulighed for at spotte optimeringsmuligheder. Men effektiv energistyring kræver præcise data, så I kan handle ud fra et oplyst grundlag.

Før I vælger energistyringssystem, er det derfor vigtigt at overveje, hvordan I fremover vil håndtere dataopsamlingen. Vil I selv stå for at vedligeholde, overvåge og fejludbedre data, eller vil I overlade det til andre?

Fire modeller for dataopsamling

- når I vælger energistyringssystem
 1. I står selv for dataopsamling

  I kan vælge at håndtere dataopsamlingen 100% selv. Det indebærer dialog med forsyningsselskaber, valg af udstyr og kommunikationsteknologi, installation, idriftsættelse, løbende drift og overvågning samt udbedring af fejltilstande.

  Vælger I denne mulighed, er det vigtigt, at I kortlægger, hvad der er muligt i jeres bygninger, og hvordan I kan integrere jeres data i det energistyringssystem, I vælger. Denne løsning kræver tit store etableringsomkostninger i forhold til køb af udstyr, og det kan ofte medføre en lang tilbagebetalingstid.

  Det skal I være opmærksomme på
  I skal være opmærksomme på det ressourceforbrug, det medfører. Flere kommuner bruger, hvad der svarer til en halv til en hel mands årsværk på at håndtere løbende drift, vedligehold og overvågning af fx:

  • Målerskifte fra forsyningsselskaberne
  • Udfald i datakommunikationen
  • Udfald i sensorer pga. dårlig dataforbindelse
  • Afbrydelse af strømforsyning

  Alt sammen for at sikre data af tilstrækkelig kvalitet.

   

  Læs også:

  De 5 største udfordringer ved at indhente forbrugsdata fra forsyningsselskaber
  Opsætte eget udstyr til fjernaflæsning? Her er seks overvejelser I skal gøre jer inden

 2. I indgår aftale med energistyringsleverandør ift. dataopsamling

  Stort set alle energistyringssystemer tilbyder at etablere dataopsamling i jeres bygninger. Uanset om det er data fra forsyningsselskaber eller via opsætning af udstyr. Mange af dem har et kartotek af sensorer/målere, som deres system er sat op til at integrere med, og I køber ofte selv udstyret upfront.

  Det skal I være opmærksomme på
  Da I selv investerer i udstyr, kan denne løsning have en lang tilbagebetalingstid. Derudover er det især vigtigt at være opmærksom på to ting:

  1. Er det muligt at integrere de valgte sensorer med et andet energistyringssystem, hvis I ønsker at skifte leverandør?
  2. Hvem er ansvarlig for hvad? De fleste energistyringsvirksomheder har fokus på software-delen, og de er rigtig gode til at gøre jer opmærksomme på uregelmæssigheder. Det kan f.eks. være, hvis en måler falder ud, eller der ikke kommer data ind. Men det er ofte jeres eget ansvar at undersøge årsagen til uregelmæssigheden og selv håndtere og koordinere udbedring af fejlen med fx et forsyningsselskab, en elektriker, en VVS’er eller noget fjerde.
 3. I indgår aftale med tredjepart om dataopsamling

  I kan vælge at etablere dataopsamling i jeres bygninger via en installatør eller en energirådgiver. Her betaler I selv for udstyret upfront, mens tredjeparten tager ansvaret for etableringen af selve dataopsamlingen. Derudover er det i nogle tilfælde også muligt at indgå i en full-service aftale, hvor tredjepart løbende overvåger, drifter og udbedrer fejltilstande.

  Det skal I være opmærksomme på
  Ved denne løsning er det vigtigt at være opmærksom på, at en aftale om full-service ofte afregnes til medgået tid med en fast timepris. Erfaringer fra flere kommuner viser, at de kan bruge mere end 200.000 kr./år på dette. Oveni kommer etableringsudgifter til udstyr og energistyringssystem.

 4. I indgår aftale med en serviceleverandør om data på abonnement

  I kan etablere dataopsamling i jeres bygninger via en serviceleverandør, der leverer data på abonnement. Det betyder, at I slipper for at forholde jer til, om det er muligt at hente data fra forsyningsselskaber, eller om I skal sætte udstyr op, og i så fald hvilket udstyr og kommunikationsteknologi, I skal bruge.

  I skal heller ikke koncentrere jer om dataudfald eller udbedring af fejltilstande – det er serviceudbyderens ansvar at levere data i rette kvalitet. Denne løsning kræver ingen etableringsudgifter, men derimod et fast og kendt månedligt abonnement. Det giver jer også en hurtigere tilbagebetaling på jeres dataopsamlingsprojekt. Vi kalder det for 'Data som en service'.

  Det skal I være opmærksomme på
  Med denne løsning skal I være opmærksomme på, om I kan få data ud af serviceleverandørens platform ved endt aftale, så I ikke oplever at miste værdifuldt data. Derudover skal I sikre jer, om ejerskabet over data er jeres.

   

  Læs mere om fordelene ved data som en service

Lad os hjælpe jer i gang med energistyring

Hos CITYFACTS tilbyder vi at tage det fulde ansvar for jeres dataopsamling, når I skal i gang med energistyring. Kontakt os og hør mere om jeres muligheder.