Sådan får I data fra forsyningsselskaber

Sådan får I data fra forsyningsselskaber

Forsyningsselskaberne råder over stakkevis af data. Data som kan spare penge og reducere energiforbruget i kommuners bygninger. Alligevel fravælger mange at bruge disse data. Hvorfor? Meldingen er klar. Det er for komplekst og ressourcekrævende.

 

Måske I som kommune allerede er i gang med at opsamle data fra forsyningsselskaber eller overvejer at gå i gang? Uanset, så er oplevelsen ofte den samme. Det kræver for mange ressourcer. Det tager tid at etablere samarbejder og det kræver løbende ressourcer at koordinere det. Herunder kan du læse om de fem største udfordringer ved selv at opsamle data fra forsyningsselskaber. 

 

5 udfordringer ved selv at opsamle data fra forsyningsselskaber

1. Dataintegration er ikke altid muligt

Forsyningsselskabernes primære formål med at opsamle data er afregning til forbrugere. Derfor er deres systemer ikke nødvendigvis sat op til at levere data til andre fagsystemer.

At etablere en forbindelse mellem forsyningsselskabets og jeres systemer kræver derfor tekniske kompetencer i forhold til både dataintegration og datasikkerhed. Dertil kommer at de systemer, som skal modtage data, i mange tilfælde også kræver tilpasning.

2. Systemerne taler ikke samme sprog

Jeres system taler ikke nødvendigvis samme sprog som forsyningsselskabernes, og dette stiller store krav til jer på dataområdet. I skal kunne stille de rigtige krav ift. opløsning, leveringsfrekvens og formater for at sikre en succesfuld integration.

3. Adgang til data kræver ressourcer

Som kommune er I ofte forsynet af flere forsyningsselskaber, og det er derfor en tidskrævende proces at få adgang til data. Der skal forhandles med samtlige forsyningsselskaber, der kan have forskellige tilgange og metoder til at håndtere målere, datahjemtagning og -levering.

4. Forsinkelser og manglende hastighed hæmmer værdien af data

Forsyningsselskaber tilbyder varierende dataopløsning og hjemtagningsfrekvens fra time- til månedsbasis eller sjældnere. Det kan have stor betydning for mulighederne for at evaluere og bruge data til overvågning og driftsoptimeringer.

5. Ingen garanti for overvågning af data

Forsyningsselskaberne overvåger nødvendigvis ikke data. Derfor kræver det, at I løbende validerer de data, I modtager, for at sikre kvaliteten. Det er en ressourcekrævende proces, hvor forsyningsselskaberne skal involveres ved dataudfald, da det er dem, der opsamler og leverer data.

Hvordan får vi data? 

Der er forskellige muligheder, når det kommer til at opsamle data fra forsyningsselskaber. I kan vælge selv at gøre det, eller I kan overlade dataopsamlingen til en tredjepart - en model vi kalder for data som en service. 

 

Hvad er data som en service?

Data som en service betyder at I som kommune overlader det fulde ansvar for dataopsamlingen til en ekstern partner - lige fra forhandling med forsyningsselskaber til installation, drift og vedligehold af udstyr. Til gengæld får I komplette og valide data, så I kan koncentrere jer om at anvende data frem for at opsamle data. 

 

Sådan kommer I igang

Uanset om I vælger selv at opsamle data eller om I vælger at overlade det til andre, så er første skridt at finde ud af om I rent faktisk kan få data fra jeres forsyningsselskaber. Det er ikke alle der tilbyder data eller data, som er tilstrækkelig detaljerede. I dialogen med forsyningsselskaberne skal I også sikre jer, at de kan opsætte og eksportere jeres datafiler i et format, der passer til jeres IT- eller energistyringssystem. 

Lad os hjælpe jer godt igang

Vi tilbyder lige nu at tage det første møde med jer og et af jeres forsyningsselskab(er) helt gratis. Vi koordinere mødet og sikrer, at de helt rigtige spørgsmål bliver stillet, så I kan få afklaret, om I kan få data fra forsyningsselskabet.

Udfyld formularen og modtag vores infomail om det gratis møde - det er helt uforpligtende.

Få et gratis møde med et forsyningsselskab

Vi tilbyder lige nu at tage det første møde med jer og et forsyningsselskab helt gratis. Vi koordinere mødet og sikrer, at de helt rigtige spørgsmål bliver stillet, så I kan få afklaret, om I kan få data fra forsyningsselskabet.

Udfyld formularen og modtag vores infomail om det gratis møde.