Vi leverer komfortdata fra jeres bygninger som en service

Vi leverer komfortdata fra jeres bygninger som en service

Få data på eksempelvis CO2, fugtighed, temperatur, støj, VUC og lys, så I kan få indsigt i jeres bygningers indeklima.
Giv brugerne en bedre oplevelse

Mål på indeklimaet i jeres bygninger, så I kan sikre et godt indeklima for brugerne.

Mindsk sygefravær og øg produktiviteten

Med et godt indeklima kan sygefravær mindskes og produktivitet øges blandt brugere.

Let integration til 3. parts systemer

Vi kan integrere data i jeres foretrukne IT-system, så I kan sammenkoble data og skabe endnu større værdi.

Komfortdata

Indeklima har stor betydning for jeres brugeres oplevelse af komforten i jeres bygningerne. Med indeklimamålinger får I indsigt, der kan give:

  • Bedre komfort for brugerne
  • Bedre brugeroplevelse
  • Højere produktivitet
  • Bedre indlæringsevne
  • Mindre sygefravær

Med komfortdata fra CITYFACTS får I et dybt kendskab til indeklimaet i jeres bygninger gennem målinger af eksempelvis CO2-koncentration, fugtighed, temperatur, lys, VUC og støj.

Jeres data registreres og sendes løbende. Data er tilgængelige på et dashboard og gennem et API, der kan integreres med jeres foretrukne IT-system. På den måde har I let adgang til at sammenkoble data med for eksempel forbrugsdata, så I kan få endnu større indsigt og skabe større værdi.

Vidste du, at:

.. for hver grad temperaturen afviger fra ca. 21 grader, så falder præstationen med ca. 0.4%?

.. standard ventilationsraten er 6 l/s, men undersøgelser viser, at en fordobling medfører en stigning i præstationen med 10%?

Dashboard

Eksempler på mobilvisning af temperatur, luftkvalitet og luftfugtighed på dags-, uge- og månedsniveau.

Funktioner

Med CITYFACTS får I et simpelt dashboard med de nødvendige funktioner.

Enkelt overblik

Jeres data præsenteres på et simpelt dashboard.

Gruppering af lokaler

I kan opdele og gruppere lokaler efter behov.

Brugeropsætning

I kan opsætte adgang til brugere efter behov.

Alarmer

I kan opsætte alarmer til de grænser, der passer jer.

API

Jeres data er også tilgængelige via et API.

Ofte stillede spørgsmål

Kan vi få permanente indeklimamålinger?

Har I behov for permanente indeklimamålinger kan vi tilbyde data på abonnement, hvor I betaler en fast månedlig pris.

Vi udvælger og håndterer det tekniske setup for jer, og præsenterer jeres data på et dashboard - I skal blot fokusere på at skabe værdi ud af dataene.

Vi har behov for en løsning, vi kan flytte rundt med. Kan vi få det?

Det kan I sagtens.
I dette tilfælde kan I købe sensorer hos os upfront og løbende betale et fast månedligt abonnement for kommunikation og visualisering.