Automatisk forbrugsaflæsning - CITYFACTS

Træt af besværet med forbrugsafregning på jeres sommerhuse?

Skab bedre kundeoplevelse for dine gæster med automatisk forbrugsaflæsning fra CITYFACTS.

Som sommerhusbureau skal I afregne forbrug med jeres gæster. I de fleste tilfælde anvendes en fysisk forbrugsseddel, hvor gæsterne manuelt aflæser energi- og vandmålere ved ankomst og afrejse, der danner grundlag for den endelige opgørelse af forbrug.

Manuelle aflæsninger kræver både unødig administrationstid for jer, og for jeres gæster betyder det en ekstra bekymring og tid væk fra ferie og hygge. Samtidigt kan manuelle aflæsninger være behæftet med væsentlige fejlkilder, som:

  • Manglende udlevering af forbrugsseddel ved ankomst
  • Forkerte aflæsninger i sommerhuset eller ved indtastning i IT-system
  • Manglende aflæsninger ved ankomst og/eller afrejse
  • Bortkommen forbrugsseddel under ophold
  • Forkert forbrugsudregning ved afregning

Med automatisk forbrugsaflæsning kan disse fejlkilder undgås, og I kan optimere jeres ressourcer og give jeres gæster en bedre kundeoplevelse.

Optimér jeres ressourcer

Undgå at bruge tid på administration af manuel forbrugsafregning og håndtering af manglende eller fejlbehæftede aflæsninger.

Giv en bedre kundeoplevelse

Fjern ansvar og bekymring hos jeres gæster for korrekt aflæsning af forbrugsmålere, så de kan nyde deres ferie fra start til slut.

Få en grønnere profil

Begræns trafik og kødannelse ved bureauet ved ankomst og afrejse. Det er både godt for gæsterne, klimaet og miljøet!

Automatiske forbrugsaflæsninger

Med automatiske forbrugsaflæsninger fra CITYFACTS får I kvalitetssikrede forbrugsdata, I kan anvende direkte til at opgøre og afregne jeres gæster med.

Vi leverer fjernaflæste forbrugsværdier på timebasis, som vi også gerne hjælper med at eksportere direkte ind i jeres booking- eller afregningssystem. Om I afregner jeres gæster for hele udlejningsperioden eller fra det konkrete

ankomst- og afrejsetidspunkt, så har vi en løsning, der passer til jeres behov. 

Med CITYFACTS' online dashboard har I desuden altid adgang til aktuelle og historiske forbrugsdata på alle jeres sommerhuse. Her kan I ligeledes overvåge forbruget 24/7 og give tryghed og sikkerhed til sommerhusejerne - også når deres sommerhus står tomt.

Automatiske aflæsninger

Fjernaflæsning af forbrug på timebasis i jeres sommerhuse.

Simpelt overblik

Præsentation af data på et online dashboard.

Validering

Garanteret datakvalitet og full-service på dataleverancen.

Lækageovervågning

Opsætning af alarmer til at opdage uregelmæssigt forbrug.

Digital onboarding

Tilføj nemt nye sommerhuse, som I ønsker fjernaflæst.

3. parts integration

Integration til jeres booking- eller afregningssystem.