Persondatapolitik

CITYFACTS' persondatapolitik

Gældende fra 01.09.2019

1. Indledning

Denne persondatapolitik finder anvendelse for Insero A/S’ behandling af personoplysninger, som vi modtager:

 • Via CITYFACTS' hjemmeside
 • I forbindelse med levering af CITYFACTS abonnementer
 • I forbindelse med deltagelse i R&D projekter og aktiviteter

Det er vigtigt for Insero A/S, at dine personlige oplysninger opbevares og behandles sikkert og lovligt. Derfor har vi udarbejdet denne persondatapolitik (”Persondatapolitikken”), der beskriver hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger.

Du opfordres til at læse persondatapolitikken grundigt igennem.

2. Kontaktoplysninger på dataansvarlig

 • Insero A/S
 • CVR-nr. 32 65 45 33
 • Chr. M. Østergaards Vej 4A
 • 8700 Horsens
 • E-mail: GDPR@insero.com

3. Beskrivelse af Insero A/S' behandling af personoplysninger

3.1 Levering af CITYFACTS dataopsamling

Formål:

Levering af CITYFACTS:

Personoplysninger anvendes til at kontakte dig med henblik på levering af CITYFACTS abonnement, som du har indgået aftale om med Insero A/S.

Support og kundeservice:

Support i forbindelse med levering af CITYFACTS abonnement til dig samt øvrige henvendelser til vores kundeservice.

Kategorier af personoplysninger:

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger.

Almindelige personoplysninger, f.eks.:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Navn, titel, telefonnummer og e-mail på eventuelle kontaktpersoner hos kunden
 • Betalingsoplysninger
 • Oplysninger om årligt energi- og vandforbrug
 • Adresser, hvor der er tegnet abonnement på CITYFACTS
 • BBR-oplysninger og øvrige oplysninger på ejendomme, hvor der er tegnet abonnement på CITYFACTS
 • Varmeforbrug (KwH)
 • Temperatur frem
 • Temperatur retur
 • Flow
 • Termisk effekt
 • Volume (akkumuleret flow)
 • Elforbrug
 • Eleffekt
 • Vandforbrug
 • COP faktor
 • SCOP faktor
 • Tilstedeværelse
 • CO2-koncentration
 • Temperatur
 • Fugtighed

Kilder:

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder.

 • Oplysninger som vi har fået fra dig
 • Data fra CITYFACTS sensorer
 • Oplysninger fra andre kilder der er offentligt tilgængelige f.eks. BBR-registeret og tingbogen.dk

Behandlings-grundlag:

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag.

 • Hvis det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af en aftale, som du er part i.
 • Hvis det er nødvendigt for at vi kan overholde en retlig forpligtelse f.eks. i henhold til bogføringsloven.
 • Nødvendigt under hensyn til Insero A/S’ legitime interesse i at sende dig nyhedsbreve og i øvrigt kunne tilbyde dig en effektiv kundeservice.
 • Udtrykkeligt samtykke.

Modtagere:

Vi kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder

(i) Til koncernforbundne selskaber.
(ii) Til leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed, f.eks.:

 • Leverandører af tjenester, teknisk support og kundeservice
 • Leverancetjenester

(iii) Hvis det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.
(iv) Med henblik på udvikling og forbedring af vores produkter og tjenester til:

 • Data- og analysebureauer
 • Kreative og digitale bureaupartnere
 • Konsulentvirksomheder
 • Digitale mediapartnere

Opbevaring:

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt

 • I forbindelse med levering af CITYFACTS abonnement opbevarer vi dine personoplysninger i op til 5 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode

Personoplysninger vedrørende generelle henvendelser fra potentielle kunder bliver slettet, når det ikke længere er nødvendigt at opbevare oplysningerne længere.

3.2 Fremsendelse af nyhedsbreve

Formål:

Personoplysninger anvendes til at fremsende nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig.

Kategorier af personoplysninger:

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger.

Almindelige personoplysninger - f.eks.:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer

Kilder:

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Oplysninger som vi har fået fra dig

Behandlings-grundlag:

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Udtrykkeligt samtykke.

Modtagere:

Vi kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder:

(i) Til koncernforbundne selskaber.
(ii) Til leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed f.eks.:

 • Leverandører af tjenester, teknisk support og kundeservice.
 • Leverancetjenester

(iii) Hvis det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Opbevaring:

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt

 • Så længe et afgivet samtykke til at modtage nyhedsbreve ikke er trukket tilbage, og vi ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne f.eks. i forbindelse med en retlig forpligtelse.

3.3 Statistik og optimering

Formål:

Statistik

 • Personoplysninger anvendes til at udarbejde statistikker for dit og andres brug af vores hjemmeside.

Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside herunder retargeting via Facebook, Linkedin og Google

 • Personoplysninger indsamles ved dit brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside og de ydelser vi tilbyder.

Kategorier af personoplysninger:

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger.

Almindelige personoplysninger - f.eks.:

 • Navn
 • Adresse,
 • E-mail,
 • Telefonnummer
 • Brug af digitale ydelser herunder nyhedsbreve
 • Interesser og præferencer herunder som indsamlet ved brug af cookies.

Kilder:

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder.

 • Oplysninger som vi har fået fra dig.
 • Fra koncernforbundne selskaber.

Behandlings-grundlag:

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag

 • Nødvendig for forfølgelsen af Insero A/S’ legitime interesse i at udarbejde statistikker, samt optimere brugeroplevelsen på hjemmesiden.

Modtagere:

Vi kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder

(i) Til koncernforbundne selskaber.
(ii) Til leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed f.eks.:

 • Leverandører af tjenester, teknisk support og kundeservice
 • Leverancetjenester

(iii) Hvis det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.
(iv) Med henblik på udvikling og forbedring af vores produkter og tjenester til:

 • Data- og analysebureauer
 • Kreative og digitale bureaupartnere
 • Konsulentvirksomheder
 • Digitale mediapartnere

Opbevaring:

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt

 • Hvis du har afgivet samtykke til at modtage nyhedsbreve eller markedsføring, vil vi opbevare personoplysninger indtil du trækker dette samtykke tilbage, medmindre vi er forpligtet til at opbevare personoplysningerne f. eks. i forbindelse med en retlig forpligtelse.

3.4 Deltagelse i R&D projekter og aktiviteter

Formål:

Personoplysninger anvendes til at indsamle og behandle data i forbindelse med gennemførelse af R&D projekter og aktiviteter.

Kategorier af personoplysninger:

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger F.eks.:

 • Adresse
 • Installationsnummer
 • Varmeforbrug (kWh)
 • Temperatur - varmeanlæg
 • Operating mode settings
 • Termisk effekt
 • Elforbrug
 • El fleksibilitet
 • Gasforbrug og oplysninger om gaskedler
 • Rumtemperaturer på installationsadresse
 • Eleffekt
 • Vandforbrug

Kilder:

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder

 • Oplysninger som vi har fået fra dig
 • Data fra sensorer og andre målekilder
 • Oplysninger fra andre kilder der er offentligt tilgængelige f.eks. BBR-registeret og tingbogen.dk

Behandlings-grundlag:

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag

 • Hvis det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af en aftale, som du er part i.
 • Hvis det er nødvendigt for at vi kan overholde en retlig forpligtelse f. eks. i henhold til bogføringsloven.
 • Nødvendigt under hensyn til Insero A/S’ legitime interesse i at gennemføre R&D projekter og aktiviteter.
 • Udtrykkeligt samtykke.

Modtagere:

Vi kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder

(i) Til koncernforbundne selskaber, herunder Best Green A/S.

(ii) Til leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed f.eks.:

 • Leverandører af tjenester, teknisk support og kundeservice
 • Leverancetjenester

(iii) Hvis det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.
(iv) Med henblik på udvikling og forbedring af vores produkter og tjenester til:

 • Data- og analysebureauer
 • Kreative og digitale bureaupartnere
 • Konsulentvirksomheder
 • Digitale mediapartnere

(v) Til samarbejdspartnere i forbindelse med gennemførelse af R&D projekter og aktiviteter.

Opbevaring:

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt

 • I forbindelse med gennemførelse af R&D projekter og aktiviteter opbevarer vi dine personoplysninger i op til 5 år efter afslutning af projektet i henhold til bogføringsloven og EUDP-regler, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.
 • I det omfang personoplysninger indgår i R&D projekter og aktiviteter, der er støttet med midler fra EU, opbevares personoplysninger i op til 10 år efter afslutning af projektet.

4. Overførsler til lande udenfor EU/EØS

Vi kan overføre dine personoplysninger til lande udenfor EU/EØS herunder USA.

Overførsler til tredjelande vil kun ske til specifikke formål, som nævnt under punkt 3.

Overførsel til et land uden for EU/EØS, sker alene, såfremt landet/landene eller virksomheden/virksomhederne af Kommissionen er vurderet, som lande, der generelt enten via lovgivning eller via andre foranstaltninger sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af personoplysninger. Dette kan f.eks. ske til amerikanske virksomheder, vi samarbejder med, og som er certificerede under EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/list).

5. Pligtmæssig information

Følgende oplysninger er nødvendige:

 • Hvis du ønsker at modtage nyhedsbreve fra Insero A/S: Navn, e-mail
 • Hvis du ønsker at blive kontaktet af Insero A/S: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer

6. Dine rettigheder

I forbindelse med Insero A/S’ behandling af dine personoplysninger har du følgende rettigheder:

 • Retten til at modtage oplysning om hvordan Insero A/S behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
 • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
 • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
 • Retten til at få dine personoplysninger slettet.
 • Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
 • Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til Insero A/S’ persondataansvarlige.

Insero A/S kan afvise anmodninger af useriøs, herunder chikanøs karakter samt afvise anmodninger såfremt Insero A/S af juridiske årsager er berettiget eller forpligtet til at gøre dette.

Du har altid mulighed for at afmelde et nyhedsbrev eller anden kommunikation modtaget via e-mail ved at anvende afmeldingslinket direkte i udsendelsen. Herudover kan du gøre brug af dine rettigheder ved at sende en mail til: GDPR@insero.com.

7. Sikkerhed

Insero A/S har implementeret sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vores interne procedurer har et højt sikkerhedsniveau med fokus på beskyttelse af data. Insero A/S tilser, at der etableres fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, mistes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen om behandling af personoplysninger. Endelig administreres adgang til data ud fra et nødvendighedsprincip. Det betyder, at der kun gives adgang til dine data til de medarbejdere, som har behov for adgang. Dette gælder såvel hos Insero A/S som hos samarbejdspartnere og Insero A/S’ databehandlere.

8. Klageadgang

Du har mulighed for at få behandlet en klage vedrørende indsamling og behandling af persondata ved at henvende dig til Insero A/S via e-mail: GDPR@insero.com. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

9. Ændringer

Vi kan til enhver tid ændre denne persondatapolitik med henblik på at overholde gældende lovgivning samt vores praksis for behandling af personoplysninger. Som kunde hos CITYFACTS vil du altid modtage en besked, hvis der foretages ændringer i persondatapolitikken.