Enkel og effektiv dataopsamling

Få indsigt i jeres bygninger

Vælg mellem tre forskellige produktpakker og få indsigt i jeres bygningers forbrug, aktivitet og komfort.
Se produktpakker

Lad CITYFACTS tage ansvaret for jeres dataopsamling

Energibesparelser og optimering af bygninger kræver data af høj kvalitet, der er komplette og troværdige. Men for at få data af den rette kvalitet er der behov for nøje overvågning af udstyr og dataleverancer.

Med CITYFACTS tilbyder vi vejen til målet gennem effektiv og enkel dataopsamling i bygninger. Vi ejer, driver og overvåger det nødvendige udstyr, forhandler med jeres forsynings-selskaber om dataadgang og leverer lettilgængelige og troværdige data i den frekvens og det format, I ønsker.

Vi sætter fokus på værdien fremfor teknologien, og gør det enkelt for jer at energioptimere jeres bygningsmasse på baggrund af data, I kan stole på.

Vi fjerner kompleksiteten ved dataopsamling fra jeres skuldre, så I kan koncentrere jer om det, det i virkeligheden handler om – nemlig handling på baggrund af faktuel indsigt.

Med CITYFACTS får I:

 • Komplette og troværdige data i jeres foretrukne IT-system
 • Tilgængeligt data 24/7
 • En sikkerhed for levering af data uden bekymringer
 • Et dashboard, der giver jer overblik over data samt kvaliteten og leverancen heraf
 • Tærskelværdialarmer ved overforbrug
 • En full-service aftale, hvor I blot skal koncentrere jer om at anvende data!

Produktpakker

Forbrugspakke

Vi opsamler og leverer el-, vand- og varmedata til jer gennem et API og et dashboard. På den måde undgår I udfordringer med komplicerede tekniske setups og udfald i dataleverancen.

Læs mere
Aktivitetspakke

I får detaljeret viden om aktivitetsniveauet i jeres bygninger. Vi opsamler og leverer data til jer, så I let kan optimere og udnytte jeres bygningsmasse mere optimalt.

Læs mere
Komfortpakke

I får indsigt i jeres bygningers indeklima gennem målinger af luftfugtighed, temperatur og CO2. Vi sørger for opsamling og leverance af data, der gør jer i stand til at øge produktiviteten og mindske sygefraværet.

Læs mere

Forbrugspakke

Indsigt i jeres bygningers energi- og vandforbrug har aldrig været enklere. Med et fast månedligt abonnement får I leveret jeres bygningers forbrugsdata.

Med CITYFACTS opsamles jeres energi- og vandforbrugsdata på bygningens hovedmåler. Som udgangspunkt opsamles data én gang i timen og sendes én gang i døgnet, med mindre I har behov for andet. Det giver jer et dynamisk og detaljeret billede af jeres bygningers forbrug med mulighed for at opdage:

 • Tomgangsforbrug
 • Unødigt varmeforbrug
 • Dårlig afkøling
 • Lækager
 • Rørsprængninger

Vi overvåger og kvalitetsstempler data i forhold til målte og estimerede dataværdier. På den måde har I altid indsigt i kvaliteten af data, og kan anvende data til at træffe de helt rette beslutninger om energibesparelser og -optimeringer.

Som udgangspunkt får I de opsamlede data gennem et API, der kan integreres med jeres foretrukne IT-system. Det kan eksempelvis være energy management- eller facility management systemer.

Derudover præsenteres jeres data på et dashboard, så I har overblik over forbrug, dataleverancer og kvaliteten heraf. Dashboardet indeholder en alarmfunktion, hvor I kan indstille de alarmer, der passer til jeres bygninger, og mulighed for at udarbejde beregnede målepunkter.

El
Vand
Varme

Aktivitetspakke

Optimér og udnyt kvadratmeterne i jeres bygninger med CITYFACTS aktivitetsdata. Ved at betale et fast månedligt abonnement får I indsigt i aktiviteten og brugsmønstre i jeres bygninger.

Med CITYFACTS Aktivitetspakke får I data på aktivitetsniveauet i jeres bygninger. Det giver jer mulighed for at få en mere detaljeret indsigt i jeres bygninger og brugen heraf. 

I skal ikke udvælge og håndtere det tekniske setup. Det sørger vi for. I skal blot definere de afgrænsede områder/lokaler, der giver bedst mening for jer. 

Jeres aktivitetsdata registreres og sendes løbende. I har adgang til data gennem et API, der kan integreres med jeres foretrukne IT-system, samt gennem et dashboard.

Med aktivitetsdata fra jeres bygninger får I indsigt i brugsmønstre og -intensitet baseret på målte data. Dette gør jer i stand til at foretage arealoptimeringer og -udnyttelse af jeres bygningsmasse, der kan resultere i store besparelser - eksempelvis gennem nedlukning af ubrugte bygninger. 

En kombination mellem jeres forbrugsdata og aktivitetsdata muliggør yderligere store besparelser ved at opdage et højt energi- og vandforbrug i bygninger, der ikke bruges ofte. 

Komfortpakke

Mindsk sygefravær og øg produktiviteten. Med CITYFACTS komfortpakke får I indsigt i jeres bygningers komfort og sikrer et godt indeklima for brugerne af bygningerne

Indeklima har stor betydning for jeres brugeres oplevelse af komforten i bygninger. Med CITYFACTS Komfortpakke får I et indgående kendskab til indeklimaet i jeres bygninger gennem målinger af CO2-koncentration, fugtighed og temperatur - uden at skulle forholde jer til det tekniske setup.

CITYFACTS udvælger og håndterer det tekniske setup for jer - I skal blot fokusere på at skabe værdi og optimere

indeklimaet på baggrund heraf. Jeres data registreres og sendes løbende, og er tilgængelige for jer gennem et API, der kan integreres med jeres foretrukne IT-system, og gennem et dashboard.

Med permanente indeklimamålinger får I:

 • Bedre komfort for brugerne
 • Bedre brugeroplevelse
 • Højere produktivitet
 • Bedre indlæringsevne
 • Mindre sygefravær
CO2
Fugtighed
Temperatur

Vi vil gerne have et endnu stærkere datagrundlag og et mere nuanceret billede af energiforbruget i vores ejendomme. Det får vi nu. Med dataopsamling fra CITYFACTS kan vi følge forbruget time for time og identificere de vigtigste energibesparende tiltag. Det giver os mulighed for at udnytte vores ressourcer optimalt, opfange utilsigtet standby forbrug og reagere hurtigt, når der fx opstår lækager eller rørsprængninger.

Peter Sarka
Projekt- og Procesleder hos Center for Teknik og Miljø i Guldborgsund Kommune

Funktioner

Med CITYFACTS får i kvalitetssikrede data i jeres foretrukne IT-system.

API

I får leveret jeres data gennem et API, så de kan integreres med jeres foretrukne IT-system.

Dashboard

Jeres data præsenteres på et dashboard, så I altid har overblik over jeres dataleverancer samt kvaliteten heraf.

Beregnede målepunkter

I har mulighed for at oprette beregnede målepunkter, hvor to faktiske målepunkter subtraheres eller adderes.

Alarmer

I kan opsætte alarmer i forhold til jeres tærskelværdier. I sætter værdierne, så de afspejler jeres bygningers forbrug.

Validering

Med CITYFACTS får I altid kvalitetsstemplede data. Det fremgår tydeligt, om data er målte eller estimerede.

Åben dataplatform

Med CITYFACTS får I mulighed for at offentliggøre data til omverdenen - hvis I ønsker det.

Få tilsendt en demo video

Den bedste måde at forstå, hvordan vi leverer jeres data, er en introduktion til CITYFACTS Dashboard. Der er ingen grund til at vente – klik på knappen til højre, udfyld formularen og vi sender dig en demo video med det samme.

Spørgsmål til produktpakker

Hvem har ejerskab over udstyret?

CITYFACTS ejer det udstyr, der opsættes, og den platform, hvor data opsamles. Ved aftalens ophør har I mulighed for at købe udstyret til en nedskrevet værdi.

Hvem er ansvarlig for beskadiget udstyr?

CITYFACTS er ansvarlig for alt udstyr. Vi forbeholder os dog retten til at fralægge os ansvaret for udstyr, der beskadiges af bygningens brugere. Skulle uheldet være ude, skal jeres forsikring dække skaderne.

Hvad hvis CITYFACTS ikke leverer som aftalt?

Hvis CITYFACTS ikke lever op til de fastsatte leveringskrav, kan I kræve kompensation efter anførte principper, der fremgår af aftalen.

Kontakt CITYFACTS

Er I interesseret i at høre mere om dataopsamling i jeres bygninger, eller er I nysgerrige på, hvordan vi kan hjælpe jer til mere effektiv energioptimering? Tag fat i os. Så tager vi en snak om netop jeres behov.
Kontakt os