Esbjerg Kommune får mere tid til energibesparelser og klimaindsats - CITYFACTS

Esbjerg Kommune får mere tid til energibesparelser og klimaindsats

Esbjerg Kommune har indgået en aftale med CITYFACTS om at opsamle og levere data fra 700 energi- og vandmålere på kommunens ejendomme. Målet er at gøre dataopsamling mere effektiv og få større indsigt i de grønne indsatser.

 

CITYFACTS opsamler data fra 700 el, vand og varmemålere i Esbjerg kommunes ejendomme, der strækker sig lige fra institutioner til skoler, fritidscentre, kulturhuse mv. Aftalen omfatter en direkte dataintegration med kommunens Facility Management system fra Caretaker Aps. Dette er endnu et skridt for Esbjerg Kommune i retning af datadrevet drift af kommunens ejendomme, når data for forbrug, arealoptimeringer, klima-, vedligeholdelses- og renoveringsindsatser sammenstilles i et system. Det gør populært sagt kloge kvadratmetre klogere.

700 målere
~ 280 ejendomme
Mere tid til data
Data hentes direkte fra kommunens forsyningsselskaber

Data fra kommunens elmålere hentes direkte fra Datahubben, mens data fra vand- og varmemålere hentes direkte fra kommunens forsyningsselskaber. Esbjerg Kommune har arbejdet med dataopsamling fra deres bygninger i mange år, og de har derfor erfaret, hvor ressourcekrævende det er at få data fra forsyningsselskaber og sikre stabile og valide datastrømme.

”Vi vil gerne have en mere smidig hverdag, så vi ikke skal bruge så meget tid på hele tiden at verificere data, kontrollere at det er de rigtige målere, og at der kommer oplysninger ind fra alle målere. Det er det, som CITYFACTS gør nu,” fortæller Jan Hansen, Leder af Vedligehold i Esbjerg Kommune, og fortsætter:

”CITYFACTS taler samme sprog som forsyningsselskaberne, og de har hele tiden hands-on på, hvad der sker på energimarkedet ift. dataopsamling.”

CITYFACTS frigiver tid til at arbejde med data

Med CITYFACTS får Esbjerg Kommune nu et komplet overblik over deres el-, vand- og varmeforbrug i kommunens ejendomme, så der mere effektivt kan bruges data i den daglige drift, i arbejdet med grønne indsatser og i opfølgning på effekter af kommunens tiltag.

 

”Nu kan vi rigtig begynde at arbejde med de informationer, vi får ind. Det har givet os mulighed for at arbejde mere konkret med data og lave noget mere benchmarking mellem bygningerne. […] vi har ikke kunne komme så dybt ind i det, som vi kan nu", fortæller Jan Hansen

Tag fat i Peter, hvis du ønsker at høre mere om vores arbejde for Esbjerg Kommune.

Peter Bamberg, Senior Account Manager
+45 4270 0355 eller peje@insero.com

Frederikshavn Kommune

Læs om vores arbejde for Frederikshavn Kommune