Frederiksberg viser vejen med fuldt funktionsdygtigt Smart City netværk

Frederiksberg Forsyning viser vejen med fuldt funktionsdygtigt Smart City netværk

I fællesskab med Develco og Frederiksberg Forsyning har vi udviklet et fuldt dækkende digitalt netværk, som opsamler vand- og varmedata. Højere effektivitet og lavere driftsudgifter er blot nogle af fordelene.

Frederiksberg har store ambitioner på Smart City området. Så store, at de har implementeret et fuldt dækkende digitalt netværk. Det giver byen mulighed for at lave intelligente løsninger på de udfordringer, som en moderne by står over for i forhold til blandt andet trængsel, effektivitet og energioptimering.

Selve netværket består af 850 gateways, der er opsat i den eksisterende gadebelysning, således det dækker hele byen. De opsatte gateways hjemtager data fra målere – i første omgang 9.350 vand- og varmemålere.

For at den hjemtagne data kan udnyttes intelligent, skal den dog først oversættes og videredistribueres til de fagsystemer, som efterfølgende skal anvende den.

9.350 vand- og varmemålere sender data igennem platformen
+10 millioner beskeder hjemtages dagligt
Data opsamles ned til 16 sekunders intervaller

Dekryptering og distribution af data

Det intelligente bindeled mellem netværket og de relevante fagsystemer har været omdrejningspunktet for et udviklingsprojekt med deltagelse af Insero, Develco og Frederiksberg Forsyning.

Her har vi, Insero, udviklet en central platform i et cloudmiljø, som ikke er afhængig af at skulle opsamle en bestemt type data og videresende det til et specifikt fagsystem. Det giver skalerbarhed og fleksibilitet. Platformen modtager rå og krypteret data, som pakkes ud og lagres i en database. Herefter sendes den læsbare data videre til det relevante fagsystem i Frederiksberg Forsyning.

Optimering på baggrund af anvendelige data

I første omgang anvender Frederiksberg Forsyning netværket til at afregne vand og varme hos de enkelte husstande effektivt og tættere på realtid, end hvad der tidligere har været muligt. Her bliver der i runde tal hjemtaget mere end 10 millioner beskeder dagligt fra de 9.350 vand- og varmemålere, hvorefter de bliver håndteret og videredistribueret. Udover en højere effektivitet giver det også Frederiksberg Forsyning konkrete besparelser i deres løbende driftsudgifter.

På den længere bane kan netværket udnyttes til at lave flere intelligente løsninger på konkrete, bynære udfordringer.

 

Samarbejdet med Frederiksberg Forsyning blev afsluttet ultimo 2018.

Tag fat i Peter, hvis du vil høre mere om vores arbejde for Frederiksberg Forsyning.

Peter Bamberg, Senior Account Manager
+45 4270 0355 eller peje@insero.com

Horsens Kommune

Læs om vores arbejde for Horsens Kommune.