Frederikshavn Kommune får enklere vej til valide data

Frederikshavn Kommune får enklere vej til valide data

Frederikshavn Kommune har indgået en aftale med CITYFACTS om at opsamle og levere data fra varme-, el- og vandmålere på 108 af kommunens ejendomme. Målet er at få endnu større indsigt i ejendommenes forbrug og en enklere vej til valide data.  

Frederikshavn Kommune arbejder i forvejen med databaseret energiledelse, men ønsker med det nye samarbejde større dataindsigt, så det er muligt at følge forbruget endnu tættere end i dag.  

 

"Jeg har længe haft et ønske om at få data på forsyningsområdet ind i vores eget energistyringssystem, men det har vist sig at være udfordrende. CITYFACTS går ind og agerer bindeleddet mellem os og forsyningsselskabet og sikrer, at vi har valide data," fortæller Bo Niebuhr, afdelingsleder ved Ejendomscentret i Frederikshavn Kommune, og uddyber:

"Allerede fra start oplever jeg, at data bliver leveret til vores energistyringssystem fuldstændig gnidningsfrit. Det skaber nye muligheder for at følge vores forbrug tættere og fokusere vores tid på at undersøge, hvorfor vores forbrug er, som det er og om vores tekniske anlæg kører, som de burde."

Fremover vil kommunen få el-, vand- og varmedata fra 108 forskellige ejendomme såsom daginstitutioner, idrætsanlæg, ungdomsklubber, plejehjem og folkeskoler i Frederikshavn og opland, helt ned på timebasis. Ved at øge hyppigheden og kvaliteten af data, bliver det enklere og hurtigere at identificere for højt forbrug og analysere resultaterne af energibesparende tiltag i kommunens ejendomme.

Læs mere om data som en service

108 ejendomme
255 målere
Full-service aftale

Stærkere datagrundlag til at træffe beslutninger 

Med det nye samarbejde kan Frederikshavn Kommune se frem til at få et endnu stærkere datagrundlag til at træffe fremtidige beslutninger om energioptimeringer. Ved at lade CITYFACTS stå for at opsamle og validere data kan kommunen bruge ressourcerne på at skabe værdi – et naturligt næste skridt mod at styrke kommunens grønne indsatser.

 

”Frederikshavn Kommune er et godt eksempel på en kommune, der prioriterer at få mest mulig værdi ud af deres energioptimeringer ved at fokusere på at anvende data frem for at opsamle data. Ved at overlade dataopsamling til CITYFACTS kan kommunen prioritere at skabe værdi fremfor at drifte tekniske installationer. Det glæder vi os til at bidrage til,” fortæller Flemming Jensen, Senior Director hos CITYFACTS.

Tag fat i Peter, hvis du ønsker at høre mere om vores arbejde for Frederikshavn Kommune.

Peter Bamberg, Senior Account Manager
+45 4270 0355 eller peje@insero.com

Guldborgsund Kommune

Læs om vores arbejde for Guldborgsund Kommune