Guldborgsund Kommune vælger CITYFACTS til at levere bygningsdata

Guldborgsund Kommune vælger CITYFACTS til at levere bygningsdata

Guldborgsund Kommune har indgået en aftale med CITYFACTS om at opsamle og levere data fra otte af kommunens ejendomme. Med større indsigt i ejendommenes forbrug er målet at opnå væsentlige energibesparelser.

Guldborgsund Kommune arbejder i forvejen med databaseret energiledelse, men ønsker med det nye samarbejde at tage næste skridt ved at udvide de månedsvise, manuelle aflæsninger med dataopsamling på timebasis.  

”Vi vil gerne have et endnu stærkere datagrundlag og et mere nuanceret billede af energiforbruget i vores ejendomme. Det får vi nu. Med dataopsamling fra CITYFACTS kan vi følge forbruget time for time og identificere de vigtigste energibesparende tiltag. Det giver os mulighed for at udnytte vores ressourcer optimalt, opfange utilsigtet standby forbrug og reagere hurtigt, når der fx opstår lækager eller rørsprængninger,” fortæller Peter Sarka, som er Projekt og Procesleder hos Center for Teknik og Miljø i Guldborgsund Kommune.

Med CITYFACTS får Guldborgsund Kommune komplet overblik over el, vand- og varmedata fra otte af kommunens ejendomme, som blandt andet tæller rådhuset, jobcentret, biblioteket og udvalgte skoler og institutioner. Kommunen betaler et fast månedligt abonnement og skal ikke længere stå for at opsamle data – det gør CITYFACTS.

Læs mere om dataopsamling fra CITYFACTS

8 ejendomme
24 målere
Full-service aftale

Data gør det enklere at optimere

Fremover skal Guldborgsund Kommune ikke afsætte tid til at aflæse data. CITYFACTS leverer de færdige datasæt og har ansvaret for at håndtere alt det tekniske med installation, drift og overvågning af udstyr.

”Guldborgsund Kommune er et godt eksempel på en kommune, som allerede fokuserer på databaseret energiledelse, men som ønsker at få endnu større indsigt og mulighed for at realisere det store besparelsespotentiale, der ligger i, at kende det præcise forbrug. Vi glæder os til at levere troværdige data i høj kvalitet og bidrage til at indfri ambitionerne om at optimere energiforbruget,” uddyber Flemming Jensen, Senior Director i CITYFACTS. 

Læs hvad data som en service kan gøre for jer

Tag fat i Peter, hvis du ønsker at høre mere om vores arbejde for Guldborgsund Kommune.

Peter Bamberg, Senior Account Manager
+45 4270 0355 eller peje@insero.com

Esbjerg Kommune

Læs om vores arbejde for Esbjerg Kommune