Horsens Kommune bruger tiden på at anvende data fremfor at opsamle dem

Horsens Kommune bruger tiden på at anvende data fremfor at opsamle den

Tid er en knap ressource. Så hvorfor bruge den på at opsamle data, når den i stedet kan bruges på at anvende data til at skabe værdi på tværs af kommunen?

Den overvejelse har de gjort sig i Horsens Kommune. Aflæsning af el-, vand- og varmedata fra kommunens ca. 300 bygninger involverer i dag mange personer og kræver koordinering mellem Ejendomscenteret og de lokale driftsansvarlige. Typisk håndteres og behandles data i fagsystemer, som er knyttet til de enkelte afdelinger i en kommune. På den måde fastlåses data i silosystemer. Det ønsker Horsens Kommune at gøre op med ved at frigøre deres data, så de kan skabe nye indsigter på tværs af kommunens forskellige afdelinger.

Horsens Kommune fokuserer derfor benhårdt på at automatisere og digitalisere dataindsamlingen, så de er sikret valide data, som de kan benytte som grundlag for optimering af eksempelvis deres bygningsdrift. 

Vi har en stor interesse i at kunne reagere hurtigt, hvis en bygning ikke yder optimalt energimæssigt. Det kræver, at vi har en langt større indsigt i vores bygningsmasse.

Charlotte Høitbjerg Davidsen
Energiteknolog i Horsens Kommunes Ejendomscenter

Omlægning af dataindsamlingen er kompliceret - det kræver grundlæggende stor indsigt i sensor- og forbrugsmålerudstyr samt digital infrastruktur. Der skal investeres i det rigtige udstyr til fjernaflæsning, som passer med målerinstallationen i den enkelte bygning. Så skal det installeres fysisk og kobles op digitalt, før data bliver sikkert og nemt tilgængeligt online for Horsens Kommune.

Fra manuel aflæsning til automatik

Vi har hjulpet Horsens Kommune i gang med fjernaflæsning af el-, vand- og varmeforbrug på i første omgang to af kommunens bygninger.

Her opsamles data nu fra bygningernes forbrugsmålere via loggere og sendes til en specialudviklet IoT dataplatform. Dataplatformen sørger for at sortere data, så Horsens Kommune kan holde fokus på at anvende data fremfor først at skulle opsamle, tilpasse og sortere dem. Herfra kan data føres videre ud i de ønskede energistyringsplatforms-/BI-værktøjer.

 

”Fjernaflæsning af energimålere er komplekst og kræver stor indsigt i dataindsamling, samt bearbejdning og lagring af data. I har været en uundværlig partner i vores bestræbelser på at få den indsigt fra vores bygninger, som vi har brug for, ved at få etableret hovedstrukturen i vores fremtidige arbejde med dataindsamling”, siger Charlotte Davidsen.

Pilotprojektet med Horsens Kommune blev afsluttet i maj 2019.

Tag fat i Peter, hvis du ønsker at høre mere om vores arbejde for Horsens Kommune.

Peter Bamberg, Senior Account Manager
+45 4270 0355 eller peje@insero.com

Frederiksberg Forsyning

Læs om vores arbejde for Frederiksberg Forsyning.