Odense Rådhus får valide data uden forsinkelser

Odense Rådhus får valide data uden forsinkelser

Et unormalt elforbrug kan være svært at opdage, hvis ikke data er valide og troværdige. Derfor har Odense Kommune valgt at udvide den eksisterende dataopsamling på Odense Rådhus, så de får tryghed for datakvaliteten og mulighed for at optimere forbruget.

Odense Rådhus bruger i omegnen af 460 MWh i elforbrug om året og har et minimumsforbrug per time på 25 kWh, uafhængigt af om det er weekend, dag eller nat. Der er derfor et stort potentiale for besparelser, ved først at finde frem til tidspunkter på døgnet, hvor elforbruget er uhensigtsmæssigt højt, og dernæst sætte ind med konkrete tiltag. Derfor indgik Odense Kommune i sommeren 2019 i et pilotprojekt med CITYFACTS.

 

”At hente data hjem i store mængder kræver stor viden og software til at drifte det. Derfor kigger vi hele tiden på, hvordan vi kan gøre dataopsamling endnu smartere, så vi i sidste ende kan præsentere data, der gør det muligt at tage stilling til, hvordan man bedst optimerer energiforbruget,” fortæller Kim Allan Kristensen, Energikonsulent, fra Odense Kommune.  

Hvis blot Odense Kommune realiserer 10% besparelser af Odense Rådhus’ standby-forbrug, kan kommunen reducere den årlige elregning med ca. 48.000 kr.

 

Ingen teknik, kun værdi

Før modtog Odense Kommune forbrugsværdier på elforbruget på Odense Rådhus med 2-3 dages forsinkelse, og uden angivelse af kvaliteten af data. Det betød, at kommunen ikke kunne verificere om data var korrekte, og grundet manglende tillid hertil ikke kunne anvende data til at søge efter tomgangsforbrug på uhensigtsmæssige tidspunkter. Derfor ønskede Odense Kommune at få mere valide data direkte fra elmåleren og baseret på målerens tællerstand.

At opsamle data direkte fra elmåleren er dog ikke uden udfordringer. Det kan være komplekst og kræve en del tid at etablere datakæden fra valg af måler til integration i en database.

CITYFACTS har sørget for alt det tekniske og har ageret på vegne af os, så vi ikke skulle bekymre os om, hvordan det teknisk kunne lade sig gøre.

Kim Allan Kristensen
Energikonsulent i Odense Kommune

For at få adgang til præcise data uden forsinkelser indgik CITYFACTS i et godt samarbejde med Vores Elnet, som er et af elselskaberne i Odense Kommune. Sammen blev der fundet en løsning, der har gjort det muligt for CITYFACTS at opsamle tællerstandsdata direkte fra Odense Rådhus’ elmåler.  

 

”Med valide data har vi nu mulighed for at stille spørgsmål ved vores forbrug. Kan det passe, at vi skal bruge så meget strøm eksempelvis om natten? Det giver indsigt og mulighed for at optimere,” uddyber Kim Allan Kristensen.

Lad CITYFACTS tage ansvaret for dataopsamlingen

Målbar effekt med det samme

De data, som CITYFACTS i dag opsamler fra Odense Rådhus, bliver præsenteret på et overskueligt dashboard, som giver Odense Kommune mulighed for at se elforbruget time for time. En funktion der gør, at Odense Kommune kan se en effekt af sine handlinger allerede en time senere.

 

”Nu ligger data om elforbrug tilgængelig og bliver præsenteret på en måde, så vi kan oplyse om et højt elforbrug. Slukker man for kaffemaskinen om aftenen, kan man se resultatet dagen efter. Det gør det nemmere for det tekniske personale at optimere,” fortæller Kim Allan Kristensen.  

Data på abonnement

Odense Kommune betaler en fast månedlig pris for dataopsamling på Odense Rådhus. Abonnementet dækker hele datakæden inklusive overvågning og vedligehold, så Odense Kommune er sikret valide og troværdige data. Med andre ord skal kommunen ikke bekymre sig om dataudfald eller uforudsete nedbrud – det tager CITYFACTS ansvaret for.

Læs hvad data som en service kan gøre for jer 

Tag fat i Peter, hvis du ønsker at høre mere om vores arbejde for Odense Kommune.

Peter Bamberg, Senior Account Manager
+45 4270 0355 eller peje@insero.com

Horsens Kommune

Læs om vores arbejde for Horsens Kommune.